Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 21:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары 

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

ЦУМ-2:  башкы кириштин жанында

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Кожевенная көчөсү н/ж, 
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Чуй проспекти, 196
Ориентир: Ош базары

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Бейшеналиева көчөсү, 42  СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын, дем алышсыз - 09:00 - 18:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Күн сайын, дем алышсыз - 09:00 - 18:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Ибраимов көч., 115/1, ORDA 

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ибраимов көч., 115/1, ORDA 

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары 

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж, 
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Бейшеналиева көчөсү, 42  СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Чуй проспекти, 196
Ориентир: Ош базары

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Күн сайын, дем алышсыз - 09:00 - 18:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

ЦУМ-2:  башкы кириштин жанында

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 21:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Ленин көчөсү, 89
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Ибраимов көчөсү, 137

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:30

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары 

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Манас аэропорту, 1 кабат

Күнүгө 24 саат

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

ЦУМ-2:  башкы кириштин жанында

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Кожевенная көчөсү н/ж, 
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Чуй проспекти, 196
Ориентир: Ош базары

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Фрунзе көчөсү, 153
Ориентир: Абсолют дүкөнү

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Центральная көчөсү, 281
Ориентир: Жайыл базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Бейшеналиева көчөсү, 42  СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Фрунзе көчөсү н/ж, СБ "Береке"

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Ибраимов көчөсү, 137

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:30

Ленин көчөсү, 89
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Фрунзе көчөсү н/ж, СБ "Береке"

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Фрунзе көчөсү, 153
Ориентир: Абсолют дүкөнү

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Центральная көчөсү, 281
Ориентир: Жайыл базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Ибраимов көч., 115/1, ORDA 

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары 

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж, 
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Бейшеналиева көчөсү, 42  СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Чуй проспекти, 196
Ориентир: Ош базары

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Күн сайын, дем алышсыз - 09:00 - 18:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

ЦУМ-2:  башкы кириштин жанында

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Ленина көчөсү, 285а

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Масалиева проспекти 10
Ориантир: Ареопаг дүкөнү

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Масалиева проспекти н/ж
Ориентир: Келечек базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Навои көчөсү н/ж
Ориентир: ЦУМ 

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Курманжан Датка көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Ленина көчөсү н/ж
Ориентир: Тураталы базары

Күн сайын, дем алышсыз - 8:00 - 19:00

Манас көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Калинин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ош 3000 көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 8:00 - 18:00

Камчыбеков көчөсү, 132
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 8:30 - 19:00

Калматай көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нурматов көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сыдыков көчөсү, 3
Ориентир: Маршруттук таксилердин бекети

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Мамажан көч., 394, Шайит-Тепе району

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Навои көч., 13

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Карасуу көч. 24/2, Ош базардын маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Шамшы Койлубаев көч., 3

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 17:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Ленина көчөсү, 285а

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Масалиева проспекти н/ж
Ориентир: Келечек базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Навои көчөсү н/ж
Ориентир: ЦУМ 

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Масалиева проспекти 10
Ориантир: Ареопаг дүкөнү

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Курманжан Датка көчөсү 211-б
Ориентир: Автобекет

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Мамажан көч., 394, Шайит-Тепе району

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Навои көч., 13

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Карасуу көч. 24/2, Ош базардын маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нурматов көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сыдыков көчөсү, 3
Ориентир: Маршруттук таксилердин бекети

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленина көчөсү н/ж
Ориентир: Тураталы базары

Күн сайын, дем алышсыз - 8:00 - 19:00

Камчыбеков көчөсү, 132
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 8:30 - 19:00

Ош 3000 көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 8:00 - 18:00

Калинин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Манас көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Калматай көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү, 18

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ала-Тоо көчөсү, 40
Ориентир: ЦУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Дакан-Палван көчөсү н/ж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Текебаев көчөсү н/ж (Вокзальная көчөсү)
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Гагарин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар, "Айкокул" дүкөндүн маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү,  83

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Кыргызстан көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк жана Бай Түшүм Банкы

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Куруучулар кичи району н/ж
Ориентир: Неман дарыканасы

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ниязалы көчөсү, 24

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сартманбеков көчөсү, 49

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Суеркулов көчөсү, 34/2

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү, квартал 22
Ориентир: Нооруз базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү,  н/ж
Ориентир: Ала-Тоо супермаркети

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Арстанбап көчөсү 218

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Чехова көчөсү 13/1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү н\ж

9:00 - 19:00 чейин, дем алыш күн - жекшемби, тыныгуу - 13:00 - 14:00 чейин

Сартманбетов көчөсү 40

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Дакан-Палван көч., 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Токтогул көч., б-н

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Ленин көч., н/ж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Сыдыков Мырзакмат көч., 109

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Ленин көчөсү, 18

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ала-Тоо көчөсү, 40
Ориентир: ЦУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү, квартал 22
Ориентир: Нооруз базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Дакан-Палван көчөсү н/ж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ниязалы көчөсү, 24

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Текебаев көчөсү н/ж (Вокзальная көчөсү)
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Суеркулов көчөсү, 34/2

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сартманбеков көчөсү, 49

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Куруучулар кичи району н/ж
Ориентир: Неман дарыканасы

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Кыргызстан көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк жана Бай Түшүм Банкы

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Гагарин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар, "Айкокул" дүкөндүн маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү,  83

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү,  н/ж
Ориентир: Ала-Тоо супермаркети

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Арстанбап көчөсү 218

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Ленин көчөсү н\ж

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Чехова көчөсү 13/1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сартманбетов көчөсү 40

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Дакан-Палван көч., 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Токтогул көч., б-н

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сыдыков Мырзакмат көч., 109

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Ленин көч., н/ж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Асаналиев көч. н/ж (Артель жана Ячейка дүкөндүн бет-маңдайында)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Мамазияев көчөсү, 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нургазыева көчөсү н/ж
Ориентир: Налог инспекциясынын алдында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нургазыева көчөсү, 137

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Салам Бава көчөсү н/ж
Ориентир: РСК банк

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Автовокзал территориясы, көчөнүн аты жок

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Жалилов көчөсү н/ж
Ориентир: "Айыл банк" бет маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Базарга киргенде сол жагында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

СБ Армада

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Асаналиев көч., н/ж (Артель жана Ячейка дүкөндөрдүн маңдайында)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Торговый а., Торговый базары, Ош-Баткен трассанын тушунда

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Нургазыева көчөсү, 137

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нургазыева көчөсү н/ж
Ориентир: Налог инспекциясынын алдында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Асаналиев көч. н/ж (Артель жана Ячейка дүкөндүн бет-маңдайында)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Жалилов көчөсү н/ж
Ориентир: Банк Кыргызстан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Автовокзал территориясы, көчөнүн аты жок

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Салам Бава көчөсү н/ж
Ориентир: РСК банк

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Мамазияев көчөсү, 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Торговый а., Торговый базары, Ош-Баткен трассанын тушунда

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00, дем алыш күн - жекшемби

Базарга киргенде сол жагында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Армада

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сарыгулов көчөсү, 65/18

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:30

А. Датка көч., 187

Күн сайын - 9:00 - 18:00, дем алыш күн жекшемби

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Сарыгулов көчөсү, 65/18

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:30

А. Датка көч., 187

Күн сайын - 9:00 - 18:00, дем алыш күн жекшемби

Кара-Буура району, борбордук базардын жанында

Күн сайын - 9:00 - 18:00

С. Орозбак көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Токтосунова көчөсү, 26

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00, ишемби - 9:00 - 16:00 чейин, дем алыш күнү - жекшемби

 Айылчиева көчөсү, 1
Ориентир: Береке базары

Күн сайын - 19:00 - 18:00, жекшемби - 9:00 - 16:00

Жээналиева көчөсү, 100б

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

С. Орозбак көчөсү, 45 (СБ Чолпон)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Матыев көчөсү, 117
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Токтосунова көчөсү, 26

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00, ишемби - 9:00дон 16:00го чейин, дем алыш күнү - жекшемби

С. Орозбак көчөсү, 45 (СБ Чолпон)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

С. Орозбак көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

 Айылчиева көчөсү, 1
Ориентир: Береке базары

Күн сайын - 19:00 - 18:00, жекшемби - 9:00 - 16:00

Жээналиева көчөсү, 100б

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Матыев көчөсү, 117
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Ленин көчөсү, 157

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Жусаев көчөсү, 127

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Советская көчөсү, 68/4

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00 (15 июльдан баштап 15 августка чейин 9:00-21:00)

Токтосунов көчөсү, 64

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00 

Толук тейлөө. Төмөнкү тейлөөлөрдөн тышкары:

Мамбетов көчөсү н/ж, борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Манас көчөсү н/ж, борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү, 157

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Жусаев көчөсү, 127

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Токтосунов көчөсү, 64

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Советская көчөсү, 68/4

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00 (15 июльдан баштап 15 августка чейин 9:00-21:00)

Мамбетов көчөсү н/ж, борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Манас көчөсү н/ж, борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Бул колдонмону жүктөп!

My Beeline колдонмосу калкыма

Корпоративдүү жоопкерчилик

Мамиле, принциптер, артыкчылыктар

Бүгүн  Beeline  бир гана республиканын телекоммуникациялык рыногунун лидери болуп саналбастан, социалдык  проблемаларды чечүүгө да активдүү катышууда. Мекемелик социалдык жоопкерчилик компаниянын глобалдуу стратегиясынын бир бөлүгү болуп саналат. 

Биздин принциптер:

Маанилүүлүк
Компания мекемелик социалдык жоопкерчиликтин баарынан маанилүү багыттарын аныктоо үчүн коомдук керектөөлөрдү изилдеп, пикирлердин лидерлери менен байланышып, мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү менен баарлашып жатат, ал өлкөдөгү курч социалдык маселелерди чечүүдө  максималдуу салым кошууну каалайт.  

Тутумдуулук
Биз өткөн, азыркы ишмердүүлүк жана ички дүйнөгө болочоктогу таасирибиз үчүн жоопкерчилик тартабыз; 
Социалдык-жоопкерчиликтүү мамиле компаниянын бизнес-процесстерине интеграцияланган;
Өзүбүздүн социалдык стратегиябызды ишке ашырууда биз тандалган багыттарыбызды карманабыз;
Биздин социалдык ишмердүүлүгүбүз  регулярдык мүнөзгө ээ;

Ачыктык
Биз бардык ишке ашырылган социалдык долбоорлор туурасындагы маалыматтарды жарыялап турабыз жана социалдык долбоорлорго кызыкдар  жактар менен диалог курууга ачыкпыз. 2011-жылдын жыйынтыгы боюнча Компания   КМШ жана Грузия мамлекеттери боюнча биринчи социалдык отчетторду басып чыгарды.  


Мекемелик социалдык жоопкерчиликтин негизги багыттары:

Компания рынокто
Өлкөнүн экономикасына инвестициялар, тармакты өнүктүрүү
Тунуктук, ачыктык, адептүүлүк
Жогорку сапаттагы кызматтарды жана тейлөө көргөзүү

 •       Мобилдик сабаттуулук
 •       Мобилдик этикет

Жумушчу орундарды түзүү, татыктуу эмгек шартын камсыз кылуу

Компания жана коом
Билимди колдоо
Улуттук баалуулуктарды колдоо
Коомдун социалдык- корголбогон катмарын колдоо

Компания жана айлана чөйрө
Жаратылыш ресурстарына аяр мамиле кылуу жана айлана чөйрөнү коргоого катышуу
Адамдын ден соолугуна уюлдук байланыштын таасири маселесин изилдөө

Компания телекоммуникация рыногунда

Мамлекеттин экономикасына инвестициялар, тармакты өнүктүрүү
Компания  алдыңкы технологияларды киргизүү, о.э. инновациялык продукттар менен тейлөөлөрдү чыгаруу менен мамлекеттеги телекоммуникациялык тармактын динамикалуу өнүгүшө шарт түзүүдө.
2009 –жылдын аяганда  Beeline GSM-операторлордон биринчи болуп Кыргызстандын аймагына үчүнчү муундун тармагын кое берди, бул компаниянын кардарларына интернетке жогорку ылдамдыктагы жеткини камсыз кылды.    2012 – жылы февралда тармак өлкөнүн бардык жети областын камтыды.   Beeline дан жаңы технологиянын пайда болушу ири шаарлар менен алыскы аймактардын ортосундагы маалыматтык теңсиздик проблемаларын чечүүгө жардам берет. 

 
Жумушчу орундарды түзүү, татыктуу эмгек шартын камсыз кылуу

«ВымпелКом Лтд.» бүгүн — бул дүйнөнүн 19 мамлекетинде 70 миңге жакын кызматкерлер. Бул компаниянын стратегиялык милдетине жетишүү үчүн иштеп жаткан уюмдун бардык деңгээлдеги профессионалдардын командасы.   
Компания адистер саясаты тармагында жогорку эл аралык стандарттарды кармайт, рыноктогу мыкты адистерди тартат, о.э. ички кадрдык резервди топтойт, ал өз кызматкерлерине өздөрүнүн таланттарын ачууга толук мүмкүнчүлүк берет. 

Компания өз персоналын баалайт жана жагымдуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү компенсациялык пакетти сунуштайт, ал туруктуу жана алмашып туруучу айлык акыдан, камсыздандыруудан, кызматтык уюлдук байланыштан жана башка жеңилдиктерден турат.  

«ВымпелКом Лтд.» компаниясынын тобу көп жолу ар кайсы эксперттер  жана аналитиктер тарабынан жагымдуу иш берүүчүлөрдүн бири катары таанылып келген.  
Биз, алдыңкы мамилелер, мыкты дүйнөлүк практикага таянуу жана адам ресурстарын башкаруу тармагындагы уникалдуу экспертиза биздин компаниянын ийгилигинин кепилдиги болуп калаарына ишенебиз.   

Тунуктук, ачыктык, адептүүлүк

Beeline рыноктогу алдыңкы компаниялардын бири болуп саналат жана тандап алган баалуулуктарын бекем кармайт: бул кызматкерлерге жана өнөктөштөргө болгон сый мамиле жана ишеним, ачыктык, чынчылдык жана инновацияларды колдоо. 

Компанияда Иштиктүү жүрүм турум жана этика кодекси кабыл алынган, анда компаниянын бардык кызматкерлеринин  - адистерден баштап топ-менеджерлерге чейинки кызматкерлердин ишмердүүлүгүнүн  негизи болуп саналган этикалык принциптер  менен ченемдер жазылган.    Кодекс – бул Компаниянын ар бир кызматкерине, кардарларга жана рынок боюнча өнөктөштөрүнө болгон ачык жана акыйкат мамилесинин кепилдиги. 

Жогорку сапаттагы кызматтарды жана тейлөөлөрдү берүү

Жогорку сапаттагы кызматтарды жана тейлөөлөрдү берүү компаниянын кардарларынын алдындагы мекемелик социалдык жоопкерчилигинин бир бөлүгү болуп эсептелет.

Мобилдик сабаттуулук
Beeline эксперттер менен бирдикте уюлдук байланыштын технологиясын  алдамчылык үчүн колдонгон алдамчылардын торуна илинип калбай,  өз акчасын сактап калууга ар кандай сунуштарды иштеп чыкты.

Мобилдик этикет
Мобилдик баарлашуунун маданияты – биздин жалпы маданиятыбыздын бир бөлүгү.   Beeline  айланадагылар менен баарлашуу жагымдуу болушу үчүн бир катар сунуштарды сунуштайт.  Сунуштардын негизинде  - жеке эркиндик жана башкалардын кызыкчылыгын сыйлоо.

Компания жана коом

Билимди колдоо
Мекемелик социалдык жоопкерчиликтин негизги багыттарынын бири – билимди колдоо болуп саналат. Билимге салым кошуу – бул өлкөнүн келечегине салым кошуу.   Билим берүү процессин жакшыртуу, билим берүү программаларын өнүктүрүү жогорку квалификациялуу адистерди тарбиялап чыгууга түрткү берет, о.э. жогорку саясий аренадагы мамлекеттин кадыр баркын көтөрөт. Биз билим берүү процессинин жогорку технологиясын киргизүүгө аракет кылабыз, бул жаңы билим алуу жана тиешелүү  маалыматты издөө процессин бир топ жеңилдетет. 

Улуттук баалуулуктарды колдоо
Beeline иш алып барган ар бир мамлекет уникалдуу. Бул өзгөчөлүктөрдү эске алып, компания  мамлекеттеги жашоочулар үчүн жалпы маанилүү болгон багыттарды гана тандайт.    

Биздин көпчүлүк абоненттерибиз үчүн кыргыз тили эне тили болуп саналат, мына ошондуктан Кыргызстандагы мекемелик социалдык жоопкерчиликтин артыкчылыктуу багыттарынын бири- улуттук тилди өнүктүрүүнү колдоо  болуп саналат. 

Коомдун социалдык корголбогон катмарын колдоо
Кайрымдуулук комитети
2012-жылдын башында компания Кайрымдуулук комитетин түздү, ал квартал сайын муктаж болгон майыптарга, ардагерлерге, жетим балдарга жана коммерциялык эмес уюмдарга колдоо көргөзүп турат.

Ардагерлерге даректик жардам
Жыл сайын  9-майга карата  компания Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине жардам берип турат, о.э.   «Бир полктук досуна чалуу» акциясын өткөрөт, анда ардагерлер дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө акысыз чалуу мүмкүндүгүн алышат.

Шефтикке алган  балдар  мекемелерине даректик жардам
Компания регулярдык негизде жатак мектептерге жана балдар үйүнө максаттуу жардам берип турат. Мамлекеттин экономикасына инвестициялар, тармакты өнүктүрүү

Компания  алдыңкы технологияларды киргизүү, о.э. инновациялык продукттар менен тейлөөлөрдү чыгаруу менен мамлекеттеги телекоммуникациялык тармактын динамикалуу өнүгүшө шарт түзүүдө.  
2009 –жылдын аяганда  Beeline GSM-операторлордон биринчи болуп Кыргызстандын аймагына үчүнчү муундун тармагын кое берди, бул компаниянын кардарларына интернетке жогорку ылдамдыктагы жеткини камсыз кылды. 2012 – жылы февралда тармак өлкөнүн бардык жети областын камтыды. Beeline дан жаңы технологиянын пайда болушу ири шаарлар менен алыскы аймактардын ортосундагы маалыматтык теңсиздик проблемаларын чечүүгө жардам берет. 

Жумушчу орундарды түзүү, татыктуу эмгек шартын камсыз кылуу
«ВымпелКом Лтд.» бүгүн — бул дүйнөнүн 19 мамлекетинде 70 миңге жакын кызматкерлер. Бул компаниянын стратегиялык милдетине жетишүү үчүн иштеп жаткан уюмдун бардык деңгээлдеги профессионалдардын командасы.   
Компания адистер саясаты тармагында жогорку эл аралык стандарттарды кармайт, рыноктогу мыкты адистерди тартат, о.э. ички кадрдык резервди топтойт, ал өз кызматкерлерине өздөрүнүн таланттарын ачууга толук мүмкүнчүлүк берет. 

Компания өз персоналын баалайт жана жагымдуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү компенсациялык пакетти сунуштайт, ал туруктуу жана алмашып туруучу айлык акыдан, камсыздандыруудан, кызматтык уюлдук байланыштан жана башка жеңилдиктерден турат.  

«ВымпелКом Лтд.» компаниясынын тобу көп жолу ар кайсы эксперттер  жана аналитиктер тарабынан жагымдуу иш берүүчүлөрдүн бири катары таанылып келген.  
Биз, алдыңкы мамилелер, мыкты дүйнөлүк практикага таянуу жана адам ресурстарын башкаруу тармагындагы уникалдуу экспертиза биздин компаниянын ийгилигинин кепилдиги болуп калаарына ишенебиз.   

Тунуктук, ачыктык, адептүүлүк
Beeline рыноктогу алдыңкы компаниялардын бири болуп саналат жана тандап алган баалуулуктарын бекем кармайт: бул кызматкерлерге жана өнөктөштөргө болгон сый мамиле жана ишеним, ачыктык, чынчылдык жана инновацияларды колдоо. 

Компанияда Иштиктүү жүрүм турум жана этика кодекси кабыл алынган, анда компаниянын бардык кызматкерлеринин  - адистерден баштап топ-менеджерлерге чейинки кызматкерлердин ишмердүүлүгүнүн  негизи болуп саналган этикалык принциптер  менен ченемдер жазылган.    Кодекс – бул Компаниянын ар бир кызматкерине, кардарларга жана рынок боюнча өнөктөштөрүнө болгон ачык жана акыйкат мамилесинин кепилдиги. 

Жогорку сапаттагы кызматтарды жана тейлөөлөрдү берүү
Жогорку сапаттагы кызматтарды жана тейлөөлөрдү берүү компаниянын кардарларынын алдындагы мекемелик социалдык жоопкерчилигинин бир бөлүгү болуп эсептелет.

Мобилдик сабаттуулук
Beeline эксперттер менен бирдикте уюлдук байланыштын технологиясын  алдамчылык үчүн колдонгон алдамчылардын торуна илинип калбай,  өз акчасын сактап калууга ар кандай сунуштарды иштеп чыкты.

Мобилдик этикет
Мобилдик баарлашуунун маданияты – биздин жалпы маданиятыбыздын бир бөлүгү.   Beeline  айланадагылар менен баарлашуу жагымдуу болушу үчүн бир катар сунуштарды сунуштайт.  Сунуштардын негизинде  - жеке эркиндик жана башкалардын кызыкчылыгын сыйлоо.

Компания жана айлана чөйрө

Жаратылыш ресурстарына аяр мамиле кылуу жана айлана  чөйрөнү коргоого катышуу
Айлана чөйрөгө аяр мамиле кылуу биздин бизнестин философиясы болуп саналат.   Компанияла 2011-жылдын башында старт алган «Эко-офис» долбоорунун алкагында , биз жаратылыш ресурстарын колдонууну оптималдаштыруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатабыз. 

Биздин продукттардын жана кызматтардын мүнөзү жаратылышка аяр мамиле кылууга шарт түзөт – уюлдук телефондор жана компьютерлер жазуу китепчелери  менен күндөлүктөрдү, ал эми китеп  менен гезиттердин электрондук версиялары –алардын басма сөз варианттарын алмаштырды.   

Азыр, өз жакындары менен жаркын эмоцияларды бөлүшүү үчүн кагазга кат жазып, ачык кат же сүрөт  жөнөтүүнүн зарылдыгы жок. Электрондук почта же SMS жана MMS-билдирүүлөрдү колдонуу  менен аны дароо жиберүүгө болот, аны менен кагаздар чыгарыла турган бактарды сактап калабыз. Эл аралык аялдардын күнүндө  КМШ жна Грузиядагы  Beeline кардарлары     22,5 млн.көп билдирүү жиберишкен. Эгер ар бир   SMS-билдирүү куттуктоочу ачык кат болгондо, анда биздин абоненттер 226 тонна кагазды же 3,8 миң бакты сактап калышкан. Бактардын мындай  саны 11 400 адамды кычкылтек менен камсыз кылууга жөндөмдүү.  

Долбоор башталган  убакыттан бери өлкөдө 70 активдүүлүк ишке ашырылды.  

Адамдын ден соолугуна уюлдук  байланыштын таасири маселесин изилдөө

Базалык станциялар жана ден соолук
2006-жылы жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Саламаттыкты сактоонун Бүткүл дүйнөлүк уюму (ССБДУ), бүгүнкү күнү базалык станциялардан жана зымсыз тармактардын чыгып турган алсыз радиожыштыктагы сигналдар ден соолук үчүн жагымсыз таасир калтырат дегенге ишенимдүү илимий далилдер жок деген жыйынтыкка келишти. 

Изилдөөлөр,  базалык станциялардын РЖ сигналдардын таасиринин деңгээлдери эл аралык нормативдердин деңгээлинен 0,002% дан 2% га чейин түзөөрүн көргөзгөн, бул ар кандай факторлордон көз каранды, мисалы антеннанын жакындыгы же рельефтин өзгөчөлүгү. Бул көрсөткүчтөр радио жана телефизиондук берүү РЖ сигналдарынын таасиринен азыраак же бирдей.  

Жыштыгынын азыраак болгон себебинен улам, адам организми базалык станцияларга караганда телевизор менен радиоприемниктен 5 эсе көп сигналдарды кабыл алат. анткени, радиоберүүдө колдонулган жыштыктар   (  300 дөн 400 МГц жакын),  уюлдук байланышта колдонулган жыштыктардан   (900 МГц жана 1800 МГц) төмөн. Бул учурда радио жана теле станциялар 50 жылдан ашык кызмат көргөзүп келе жатат. бул учурда  адамдын ден соолугуна кандайдыр бир терс таасири табылган жок.

ССБДУ бул теманы изилдөөнү улантууда жана эксперттер менен ар кайсы мамлекеттеги жөнгө салуучу органдар менен консультация жүргүзүп жатат.


Уюлдук телефон жана ден соолук
2011 –жылы июнда Саламаттыкты сактоонун Бүткүл дүйнөлүк уюму (ССБДУ) расмий түрдө билдирди: 
«Акыркы эки он жылдыктын аралыгында көп сандаган изилдөөлөр жүргүзүлдү,  алар уюлдук телефондор ден соолук үчүн канчалык потенциалдуу коркунуч жаратаарын баалоого арналган. Бүгүнкү күнү уюлдук телефонду колдонууга байланышкан ден соолук үчүн эч кандай терс таасир табылган жок».
Уюлдук телефонду колдонуу маселесине келгенде, ССБДУ мындай сунуш берет: «Азыркы илимий күбөлүктөр уюлдук телефон колдонуу учурунда сактануу үчүн кандайдыр бир атайын чараларды көрүүнү аныктаган эмес. Эгер айрым адамдар дагы эле тынчсызданып  жатышса,  алар өздөрү же балдарынын  уюлдук телефонду колдонуусун азайтуу тууралуу өз алдынча чечим чыгарышса болот: алар сүйлөшүүлөрдүн узактыгын кыскартуу же «hands free» жабдуусун колдонуунун жардамы менен, ошондо уюлдук телефонду башына жана денесине жакын кармабай калат».

Көз караш жана баалуулуктар

Көз караш
Биздин кардарларыбыздын санарип технологиялар дүйнөсүнө саякатында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу үчүн  жол баштоочу болуу, алдыңкы сапта болуу.


Биздин баалуулуктар:
Beeline`да бардыгы кардарлардан башталат. Биздин жаңычыл духубуз ишкердикке барып такалат, өз ара аракеттешүү, инновациялар, курчап турган дүйнөгө жана өзүнө чынчыл мамиле жасоого  шыктандырат. 


Биздин жаңычыл духубуз төмөнкү баалуулуктарда  камтылган:

 

Customer-obsessed - Кардарды сүйүү

 • Биздин ишмердүүлүгүбүздүн борборунда кардарларыбызга камкордук жатат.
 • Биз кардарларыбыздын кызыкчылыгы үчүн чечкиндүү чечимдерге даярбыз.
 • Биз рынокто жана конкуренттерибизде эмне жаңылыктар болуп жатканынан ар дайым кабардарбыз, бирок кардарларыбыз үчүн иштейбиз.  
 • Биздин бардык инновацияларыбыздын жана диджитал чечимдерибиздин негизинде кардарлардын керектөөлөрү жана кызыкчылыктары жатат.

 

Entrepreneurial - Бизнес-натыйжа үчүн жооп берем

 • Биз ишкерлер сыяктуу ойлонобуз жана аракеттенебиз, өз ишибизди эргүү менен аткарабыз жана бизнес-натыйжа үчүн жооп беребиз.
 • Биз ийкемдүү жана динамикалуубуз. Бизге чек араларды кеңейтүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу жагат. Биз ката кетирүүдөн коркпойбуз жана ар дайым жаңы нерсе жаратууга умтулабыз.
 • Биз акталуучу тобокелчиликке даярбыз, бирок биздин кардарларыбыздын кызыкчылыгында гана.
 • Биз үлгү болобуз: ар дайым убадага турабыз

 

 Innovative - Келечекти курабыз

 • Биз ар дайым жарылчу идеяларды издейбиз.
 • Биз өзгөрүүлөргө жана жаңы ыкмаларга ачыкпыз.
 • Биз  жаңы ыкмаларды ишке тез киргизебиз.

 

Collaborative - Командада иштейбиз

 • Бизди кардарды сүйүу бириктирип турат.
 • Биз командада иштейбиз, бири-бирибиздин убактыбызды сыйлайбыз жана баалайбыз.
 • Биз күнөөлүүлөрдү издебейбиз, биз чечимдерди сунуштайбыз жана өзүбүзгө жоопкерчилик алабыз.
 • Биз көбүрөөк натыйжага жетишүү үчүн ич ара жана тышкары өнөктөштүк мамиле түзөбүз. 
 • Биз бирге иштегенде мыкты жана тез натыйжаларга жетишебиз.
 • Биз – командабыз.

 

Truthful - Чынчыл жана ачык

 • Биз ар дайым ачык, чынчылбыз, өз принциптерибизге турабыз жана бардык жасаган иштерибизге урматтоо менен мамиле кылабыз.
 • Биз ишенимдүү өнөктөшпүз, өз убадабызга турабыз, кардарлар, өнөктөштөр, жетекчилик, акционерлер астында каталарыбызды моюнга алабыз.
 • Биз ар дайым этикалык стандарттардын эң жогорку деңгээлине умтулабыз.
 • Биз так күтүүлөрдү калыптандырабыз жана урматтоо менен ачык кайтарым байланыш беребиз. 
beeline logo https://beeline.kg/ru/aidana