Пландык жумуштар тууралуу 12.06.2020 0:00-06:00

Пландык түнкү жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу:

1) Чуй облусунда жана Бишкек шаары боюнча бардык сервистердин иштоосундо кыйынчылыктар байкалышы мумкун;

2) Талас облусунда жана Туштук региону боюнча бардык сервистердин иштоосундо кыйынчылыктар байкалышы мумкун.

Иштердин жүргүзүлүү убакты:
1) 12.06.2020 0:00-06:00

2) 12.06.2020 0:00-05:00

https://beeline.kg/ru/aidana