Пландык жумуштар тууралуу 05.12.2019 00:00-06:00

Пландык түнкү жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу сервиске томонкудой таасирлер болушу кутулот:

Олконун туштук региону боюнча 2G тармактын иштоосундо начарлоо байкалышы мумкун;

Чуй жана Ош областы боюнча 3G жана 4G тармактын иштоосундо начарлоо байкалышы мумкун;

Иштердин жургузулуу убакты:

05.12.2019 00:00-06:00

https://beeline.kg/ru/aidana