Пландык жумуштар тууралуу 06.11.2019 00:00-06:00

Пландык түнкү жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу сервиске томонкудой таасирлер болушу кутулот:

1) Кыргызстан боюнча интернет сервисинин иштоосундо начарлоо байкалышы мумкун;

2) Чуй облусу боюнча 3G жана 4G сервистеринде кыйынчылыктар байкалышы мумкун;

3) Нарын, Талас, Исык-Кол областарында жана Олконун Туштук аймактарында бардык сервистерде кыйынчылыктар каралышы мумкун.

Иштердин жүргүзүлүү убакты:

1) 06.11.2019 00:00-05:00;

2) 06.11.2019 00:00-06:00;

2) 06.11.2019 00:00-06:00

https://beeline.kg/ru/aidana