Пландык жумуштар тууралуу 20.11.2019 00:00-06:00

Пландык түнкү жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу сервиске томонкудой таасирлер болушу кутулот:

Нарын облусу жана Ыссык-Кол облусу боюнча бардык сервистеринин иштоосундо кыска убакытка начарлоо байкалышы мумкун.

Чуй облусу боюнча 3G жана 4G сервистеринин иштоосундо начарлоо байкалышы мумкун.

Иштердин жургузулуу убакты:

20.11.2019 00:00-06:00

https://beeline.kg/ru/aidana