Пландык жумуштар тууралуу 20.08.2019 00:00 - 06:00

Тунку пландык жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу Ош областынын Озгон районунда жана Ысык - Кол областында бардык сервистердин начарлоосу байкалышы мумкун.

Иштердин жургузулуу убакты:

20.08.2019 00:00-06:00

https://beeline.kg/ru/aidana