Пландык жумуштар тууралуу 24.10.2019 00:00 - 06:00

Пландык түнкү жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу сервиске томонкудой таасирлер болушу кутулот:

1) Кыргызстан боюнча интернет сервисинин иштоосундо начарлоо байкалышы мумкун;

2) Кыргызстан боюнча бардык сервистердин иштоосундо начарлоо байкалышы мумкун

Иштердин жүргүзүлүү убакты:

1) 24.10.2019 00:00-05:00;

2) 24.10.2019 00:00-06:00;

https://beeline.kg/ru/aidana