Бул колдонмону жүктөп!

My Beeline колдонмосу калкыма

Кайтарым байланыш

Шарттар жана эрежелер

Бул форма аркылуу Кардар ООО «Sky Mobile» компаниясына өзү жөнүндө маалыматты төмөндөгүчө бере турганына макулдугун берет.

- эркин түрдө, өз эрки боюнча Товар боюнча келишим түзүү же резервдөө үчүн өздүк маалыматынын ООО «Sky Mobile» компаниясы тарабынан каралышына 

- эркин түрдө, өз эрки , өз кызыкчылыгы боюнча ООО «Sky Mobile» компаниясынын буйругу менен иштөөчү үчүнчү жак тарабынан, Товар боюнча келишим түзүү же резервдөө үчүн өздүк маалыматынын  каралышына. Мындан сырткары Кардар персоналдуу маалыматын  ООО «Sky Mobile» компаниясы тарабынан үчүнчү жактарга товар боюнча заказдарды тез аткаруу жана сатып алуу келишимин түзүү үчүн электрондук түрдө (Интернет) жөнөтүлүшүнө макулдук берүү

- эркин түрдө, өз эрки , өз кызыкчылыгы боюнча персоналдуу маалыматынын трансчекаралык берилишине макулдук берем

beeline logo https://beeline.kg/ru/aidana